překlady • jazykové kurzy • tlumočení • expedice

Kurzy perštiny


Výuka probíhá individuálně či ve skupině 

Místo výuky: Plzeň a Praha (na místě výuky se lze domluvit) Kurzy perského jazyka připravuji a vyučuji sám, proto Vám mohu zaručit profesionální přístup a individuální zaměření. Ať už se jedná o kurz zaměřený na jedince se speciálními požadavky či na skupinu studentů se zájmem o perský jazyk. Způsob a četnost výuky lze po dohodě upravit tak, jak Vám bude vyhovovat. Výuka probíhá dle vlastní materiálů a učebnice vlastnoručně dovezených z Íránu.


Náplní kurzů perského jazyka je: 

Kurzy mohou obsahovat kompletní náplň učiva anebo mohou být členěny:

  • perská abeceda a psaní čtení perských textů
  • vysvětlení perské gramatiky
  • základní slovní zásoba konverzace (se zaměřením na témata dle přání) 


Ceník nabízených kurzů:

  • Individuální výuka: 600 korun/ hodina
  • Výuka ve dvou: 500 korun/ hodina
  • Skupinová výuka (tři a více osob): 400 korun/ hodina
  • 10 hodin individuální výuky: 5 500 korun/ 10 hodin – (možnost rozdělení na 5x2h anebo 10x1h)

Individuální sleva na výuce je možná po domluvě, stejně tak jako sestavení plánu výuky. Výuka probíhá v Plzni či v Praze. Prostory v Plzni jsou zajištěné, v případě Prahy nabízím možnost výuky v knihovně či u Vás doma. 

Pro jakékoliv dotazy mě informujte zde